12131

Фотографија на Haz Boyouk, направена во Јордан. Претставува силуети на татко и син, нивната поврзаност и нивната големина; големи и мали, но еднакви во срцето и љубовта која ја споделуваат.

НЕМА КОМЕНТАРИ