Уште од самите почетоци на авангардните правци во уметноста, тие не престануваат да предизвикуваат бројни, бурни реакции, како кај публиката така и кај уметничката критика.

Целта на оваа уметност е да ги предизвика кај гледачите длабоките чувства, било да се тие позитивни или негативни. Авангардата ги претставува сите оние уметнички изрази кои се прогресивни, иновативни, со еден збор, пред своето време.

Тие дела, во најголем број изгледаат бизарно и може да се каже дека тие го тестираат нашето поимање на уметноста, во крајна смисла.

Најголемиот број на вакви уметнички дела се создадени во времето на надреализмот.

Треба да се спомене дека уметниците кои ги создавале овие дела, имале силно влијание од Сигмунд Фројд и неговата психоанализа. Таквото влијание овозможило да се создадат дела кои се своевиден израз на една историја, а останале и понатаму силно да ја конфронтираат публиката.

Погледнете кои се најбизарните уметнички дела создадени од големите сликарски мајстори!!

Damien Hirst, “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”, 1991.

Joan Miro, “Object”, 1936.

Salvador Dali, “Lobster Telephone”, 1936

Meret Oppenheim, “My Nurse”, 1936.

Robert Ernest Milton Rauschenberg, “Monogram”, 1955 – 1959

Circo de Kiriko, “The Song of Love”, 1914

The Colossus of Constantine (4th century)

НЕМА КОМЕНТАРИ

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР