Самостојната изложбата насловена како „Сон“ на уметницата Љуљзиме Османи ќе се одржи на 28.04.2023 година во 18:00 часот во Културниот Центар “Кочо Рацин” во Кичево.

Уметничката димензија има своја единствена виталност и таа се регенерира во разумот и срцето на уметникот во форма специфична за поединецот и неговата интелектуална наставна програма и околина. Како што законите на природата се непроменливи, но се манифестираат во нестабилни средини, така и вечната и непроменлива Уметност ќе ни се појави во многу аспекти. Уметноста е единствената која преку релативноста и променливоста успева да го носи вечното во својот концепт. Честопати, на едно уметничко дело се гледа како на тунел во кој колку повеќе се навлегува во неговата внатрешност, толку повеќе се проширува растојанието за разбирање и конципирање на самото дело. Фигуративната уметност особено е како длабочината на окото кон гледната точка во мозокот. Ова растојание е осветлено со бесмртните зраци на духот.
Реализмот сличен на соништата не бара само квалитет на сликата, сфатена ниту со емпатија, ниту со апстрактна анализа, туку и слика која нужно ќе биде „фатена“ со чинот на сонување. Доволно е да се спомене дека овој сон е далеку од „имагинација“, бидејќи неговата аспирација е да ги надмине сите категории на свест и несвесност. Кракауер го користи германскиот израз „да се сонува откако ќе доживее нешто“ (einer Sache nachtraumen, стр. 256), во смисла дека работите мора да се замислат, исто како што може да се појават во сон. Овој сон, кој затоа не е ни сон, ја доловува реалноста не преку неговото претставување туку преку неговото обединување со него.
Љуљзиме Османи своите дела на ткаенина ги претстави на апстрактен начин, со ларамани од акрилни предмети.

Извор: Kërçovë. org

И благодариме на Лулу што одвои време и покрај нејзините многубројни обврски да ни одговори на неколку прашања.

 

Дивианартс: Можете ли да ни кажете за вашиот прв цртеж (кој го паметите), и дали се сеќавате кога одлучивте дека уметноста ќе стане ваша животна определба.

– Ако се навратам на моето детство, паметам дека цртавме само она што беше потребно како училишна задача, не можам да се сетам на некој посебен, но ми одеше многу лесно! Во тоа време немаше курсеви по цртање за да можам да се едуцирам од мали нозе за да продолжам со мојата љубов кон уметноста.

 

Дивианартс: Какво е Вашето мислење за улогата на уметноста во истражувањето и разбирањето на личниот идентитет.

–  Уметноста e многу поврзана со душевната состојба, среќата, тагата…  Одејќи по овој пат, уметноста го става човекот во многу непознати ситуации и на места непознати за свеста. Тоа не е воопшто лесно но со многу љубов и труд се добива посакуваното.

 

Дивианартс: Каде лежи инспирацијата за вашите творби. Дали можеби делата се резултат на моментална инспирација, рефлексија на емоции, сетила, звуци, мириси,сеќавања…

– Мојата инспирација е во секојдневниот живот. Се инспирирам од луѓето, од неправдата која е присутна во нашата земја. Преку моите дела, со исцртаните фирми на некој начин сакам да ја доловам вистински во јајца ситуација сме сите ние…

 

Дивианартс: Можете ли да издвоите некое ваше дело кое има посебно значење за Вас и зошто?

– Реално, за мене сите мои дела ми се подеднакво значајни. Секое мое соочување со белото платно носи нови предизвици и и различни доживувања… Со еден збор сите мои платна ми се значајни!

 

Љуљзиме Османи

(фото: приватен архив) 

Љуљзиме Османи е родена на 03.04.1989 година во Кичево. Основно училиште завршила во училиштето „Рекса Рушит Зајази“ во Зајаз, средно образование завршил во гимназијата „Мирко Милески“ во Кичево. Студиите ги завршила во 2012 година на Факултетот за фигуративни уметности при Државниот универзитет во Тетово, отсек графика, во класата на проф. Нафи Јашари. Постдипломските студии на насоката графика ги завршила на Универзитетот Хасан Приштина во Приштина во класата на проф. Басри Меколи.

Во 2017 година ги завршува докторските студии на Новиот бугарски универзитет во Софија, Бугарија, насока графика во студиото на Доц. Михаил Ќомаков.

Љуљзиме Османи има учествувано на голем број колективни изложби како што се: Ден и празнична ноќ во Кичево “ 2015 – Кичево, „Ноемвриска награда“, Гостивар, 2015 година, „28 Ноември“, Галерија е артеве, Тетово, 2015 година, „ Албански знак” Графика 2015, Златна галерија, Фиер, Уметничка галерија “8 Март – Божица на милосрдието”, Тетово 2016 година, “Меѓународен ден на жената”, Ккз. Ерегли – Турција 2019 година, “14-та ликовна колонија” меѓународна”, Гостивар 2019 година, Меѓународна графичка изложба“, Струга 2019 година, „Онлајн меѓународна уметничка изложба“ – Индија, 2020 година, „Колор карантин“ – Галерија Кахили-Приштина, 2020 година, „Уметници за жени“ – Тирана, 2021 година…

 

Самостојни изложби:

„Смалена имагинација“ -2014- Тетово

“СВЕДОК НА УМЕТНОСТА И МАЧЕНИКОТ НА ВРЕМЕТО“-2019 – КИЦ-Скопје

Уметничка сила“ во Галерија на центарот за Гостиварска култура „Кој сум јас и зошто сум овде“, Уметничка галерија Тетово 2022 година Освоени награди:

Во учебната 2011-2012 година ја доби наградата како истакнат студент за постигнатите резултати на Катедрата за графика.

„Најдобра графика“ на изложбата „Ноемвриска награда“ во 2015 година во Гостивар.

НЕМА КОМЕНТАРИ