Ben Johnson создава неверојатно реалистични слики со техника која се стреми кон совршенство. Неговите дела се толку прецизни и детални, што наликуваат на фотографии, а не на слики. Со својата сликаркса способност, Johnson отвора веќе едно ново ниво во сликарската уметност. Во овие слики нема промашување, внимателно е запазен секој детаљ на зградите, грижливо, без ништо да му „пребегне“.

00000

00001

00002

00003
00004

00005

 

НЕМА КОМЕНТАРИ