Ако можеш …

Ако можеш ... Ако можеш да видиш уништено дело во својот живот и без ниту еден збор повторно да го изградиш и без воздишки и протест да ја...

Назад кон самотијата

Последниот бакнеж, последниот состанок, последниот поглед во очите на вашата љубов.

Суровата реалност

Парадоксот на нашето време низ историјата е да имаме поголеми згради, а пократки живци, широки патишта, а краток поглед. Трошиме повеќе, а имаме помалку,...