Контрастот, како поим, означува спротивност на вредностите во еден елемент, односно меѓусебно противставување на различни вредности во една ликовна творба. Контрастот во една творба може да дејствува драматично, грубо, остро, силно, слабо или суптилно, во зависност од неговиот интензитет.

Што мислите за овој контраст создаден во Њујорк, 1993 година?

НЕМА КОМЕНТАРИ

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР