ИКС станува официјален носител на нова Катедра на УНЕСКО за писменост за иднината (futures literacy) и медиумска писменост во рамките на UNESCO/UNITWIN програмата.

Главните цели на новата УНЕСКО Катедра на ИКС ќе бидат:

1) зајакнување на капацитетите на различни групи на население, вклучително и младата популација и ранливите групи за разбирање и справување со различни видови информации;

2) домашни и меѓународни истражувања за медиумската и информациска писменост и писменоста за иднината;

3) национална и меѓународна соработка за писменост за иднината која ќе води кон поинклузивни и правични општества.

Овој проект го гледаме како можност за создавање долгорочна и одржлива соработка во областа на медиумската писменост и писменоста за иднината, како и можност за поттикнување на поодговорна употреба на современи дигитални алатки за комуникација и споделување содржини.

 

Извор: Институт за комуникациски студии

НЕМА КОМЕНТАРИ