Грубо обработеното дрво често се употребува за изработка на рустичен мебел како и за изработка на рамки, закачалки, полици, држачи за светла. Конструкцијата може да биде склоп од едно или од повеќе видови на дрва, без разлика дали се употребуваат по првпат или претходно биле некаде употребени. Се добива еден мошне интересен органски изглед со неправилни геометриски форми,а комбинирањето со стакло и метал дава посебен естетски контраст.

НЕМА КОМЕНТАРИ

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР