На 05.08.2022 година (петок) во 20 часот, во галеријата во ‘Куќата на Робевци’, ќе биде отворена изложбата на цртежи насловена” Остров на осаменост” од авторите Мирко Вујисиќ, Лидија Вујисиќ и Сашо Блажес. На изложбата ќе бидат изложени околу 40 -тина дела изработени во различни цртачки техники и медиуми,

Изложбата ‘’Остров на осаменост’’ си зема задача да ја отвори креативната лабораторија на цртежот кој неретко, од страна на современите текови во уметноста е сметан за конзервативен медиум, резистентен на иновативни идеи и екстензии, анализирајќи ја границата помеѓу реалноста и фикцијата, граница која се искусува во самите нас денес. Земајќи го цртежот како концептуален базичен инструмент за истражување во непознати зони или за редефинирање на еден визуелен универзум, изложбата просторно отсликува една состојба на контрасти помеѓу ред и неред, несигурност и смиреност, мир и немир.Учесниците репрезентираат една посебна дирекција во поглед на визуелната креација, секој од нив држејќи ги под притисок границите помеѓу видливото и невидливото, цртеж-сцена,цртеж-печат, цртеж-релјеф, цртеж-колаж, варијации со кои се поместени границите на една нова реалност.

? Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид.

Автор: Сашо Блажес

Автор: Лидија Вујисиќ

Автор: Мирко Вујисиќ

НЕМА КОМЕНТАРИ