Herman Damar, самоук фотограф од Индонезија, одлучи да го фотографира населението кое живее во село, блиску Jakarta, кој е главен град на оваа огромна земја. Фокусот на неговата работа е среќата во игрите на децата, додека некои од фотографиите се спонтани, а за некои требало да се позира.

Дали Ве убедивме да ја посетите Индонезија?

Доколку се уште се двоумите, погледнете ги фотографиите подолу ;)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

НЕМА КОМЕНТАРИ