Македонскиот Центар ИТИ/ Продукција повторно ја покажа својата големина и широкиот спектар на интерес со издавањето на новата е-книга во сопствена продукција ,,РЕЗИМЕ 2013-2020” (МАКЕДОНСКИТЕ ПОРАКИ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТЕАТАРОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ТАНЦОТ). 
 Издавач: Македонски Центар ИТИ/ПРОДУКЦИЈА.
► Уредник и дизајн:  Др. Иванка Апостолова Баскар.
► Автори: Мими Таневска, Звезда Ангеловска, Нела Витошевиќ, Бранко Ставрев, Благој Мицевски, Сашко Коцев, Југослав Петровски, Снежана Коневска-Руси, Саша Ефтимова, Ивана Коцевска, Игор Киров,  Танја Вуисиќ Тодоровска, Искра Шукарова, Марко Мицов, Гордана Деан Попхристова, Александар Хаџиманов, Лјубомир Бранѓолица, Кристина Пешева Динивска.
► Превод :Кристина Пешева-Диновска, Сашо Огненовски, Иванка Апостолова, Драгана Ефтимова, Благоја Бошковски, Мацеј Касцоровски, Ивана Стојковска, Дејана Николовска, Калина Каскоровска.
Лектори: Македонски Центар ИТИ/ПРОДУКЦИЈА, Јордана Шемко-Георгиевска, Татијана Христовска-Касцоровска, Калина Касцоровска.
► Година: 2020
►Јазик: Македонски
►Страници: 55
►Тираж: 500
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
ISBN 978-608-4912-04-0
Price: (Free distribution)
4

НЕМА КОМЕНТАРИ