ПМГ РЕКОРДИНГС Фестивал 10 во рамките на Бела Ноќ

Младинскиот Културен Центар на 26ти следната сабота ќе биде возбудливо место кое ќе понуди интересни настани и тоа се во рамките на Белата Ноќ. Публиката ќе може да го проследи настапот на нашите реномирани артисти кои ја одбележаа годината на ПМГ РЕКОРДИНГС ФЕСТИВАЛОТ 10. 

Во општество во кое владее финансиска и економска нестабилност, никакви критериуми за вреднување на културата каде (скоро) е невозможно за нашите уметниците да го остварат својот креативен порив ,  ваквите настани се еден вид на подарок на публиката. Освојувањето на медиумскиот простор за автори кои се занимаваат со некомерцијална музика преставува огромен прдизвик.

Мирко Попов со својот творечки импулс е еден од нашите уметници кој со својата креативна сила успеа во последните две децении да ја анимира и пред се да ја охрабри младата публика да слуша квалитетна музика, при тоа храбро соочувајќи со предизвиците со кои се соочуваат нашите културни работници. 

———————————————————————————-

PMG Recordings Festival 10 vo ramkite na Bela Nokj
ovaa godina vo specijalno specijalni uslovi
po site protokoli so maski, distanca i higiena
so ARTISTITE koi ja odbeležaa ovaa za e ba na PMGR godina.
-Aleksandar Veliki
-Kanton6
-PMGKolektiv
-BarumBarum
-Galatheia
-Robotek
-Iskra
-Svetlost
-Sethstat
-Vidinovski
VLEZOT E SLOBODEN
start vrati 18:30
start 19:30
kraj: 03:00 

—————————————————————————————–

Карантинска верзија на „НИЕ СМЕ ОД СКОПЈЕ“– Музика – Мирко Попов

НЕМА КОМЕНТАРИ