Слабото здравје и намалена физичка активност на вработените како директен удар...

Каква е поврзаноста помеѓу здравјето на вработените и профитабилноста на компанијата?  Дали намалената физичка активност на тимот има некакво влијание врз успехот на компанијата?  Зошто вработените...