Услови за користење

Дивиан Артс Ви овозможува користење на содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, услуги, кои се во сопственост на Дивиан Артс . Со користењето на интернет магазинот на Дивиан Артс, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Не е дозволено превземање на содржини од Дивиан Артс без претходна дозвола од редакцијата.

Обврски на корисниците при користење на порталот

Со прифаќање на овие Услови за користење, корисникот прифаќа и согласен е дека услугите и содржините на Дивиан Артс ќе вклучуваат реклами, разни известувања и слични пораки од Дивиан Артс .

Промена на содржините на порталот и услугите

Дивиан Артс  го задржува правото на промена, отстранување  на било која содржина на порталот и услугите без обврска за претходна најава. Дивиан Артс не е одговорен за било каква штета настаната од овие промени.